Кой е Революционният фронт?

Ние сме работници и трудещи се в различни производителни фирми,
индустриални клонове и организации, които сме се събрали в Революционния
фронт, защото има голяма необходимост да се организираме извън границите на
отделни фирми и градове. За нас не е важно или решително, какъв паспорт или
цвят на косата имаш и дали си назначен на временна или постоянна работа – ние
всички сме част от една единствена работна класа!
Ние водим тази класова борба срещу Капитала и неговата война от средата на
Профсъюзите както и извън от тях, за да можем да превърнем Профсъюзите
отново в борбени организации. С тази наша битка срещу владетелите в
собствената ни държава, ние сме част от борбата на интернационалната
работническа класа.
Хайде да вземем и преразделим собственоста на милиардерите, които изземат и
унищожават съградените от нас богатства! Хайде да им забраним да грабят
държавната хазна, която ние сами сме напълнили! Хайде да се вдигнем на
демонстрация срещу правителството на работниците!
Нашата цел е революцията и властта на работниците върху ппроизводителните
фирми и цялата държава. За да може експлоатацията, фашизмът и войната да
престанат. За да може да изградим едно бъдеще, в което се произвежда това,
което служи на човечеството, а не на печалбата на милиардерите.